AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International zet zich sinds1961 in voor de naleving van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens Aanvankelijk werd vooral actie gevoerd tegen schendingen die worden begaan door overheden, zoals het opsluiten van gewetensgevangenen, marteling en de doodstraf. Met de jaren breidde Amnesty haar mandaat verder uit en ondertussen nemen ook schendingen door gewapende oppositiegroeperingen en schendingen in de besloten sfeer, zoals huiselijk geweld, een belangrijke positie in. Sinds 2001vallen ook schendingen van sociale en economische rechten onder het mandaat van Amnesty.  Voor verdere informatie zoek met Google onder Amnesty.

 Doel werkgroep Bodegraven


Bewustzijn van mensenrechten in de samenleving is van groot belang voor het voorkomen van mensenrechtenschendingen, het tegen gaan van discriminatie, promoten van gelijkheid en het bevorderen van deelname in de democratische samenleving.
Daarom organiseert Amnesty Internationale Bodegraven verschillende activiteiten om iedereen van jong tot oud kennis te laten maken met mensenrechten.
De werkgroep Amnesty International Bodegraven is opgericht op 1 juni 1977. We maken het onderwerp “Mensenrechten” in Bodegraven zichtbaar en bespreekbaar. Met een kleine groep lokale mensen en veel ondersteuning vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam. Moeilijke materie is het: MENSENRECHTEN. Maar het blijft helaas noodzakelijk dat aan de orde te stellen.
De werkgroep die de zaken regelt, bestaat uit 7 leden. Maar daarnaast zijn er ook mensen die in de kerken actief zijn, bij evenementen Amnesty vertegenwoordigen of collecteren. We kunnen niet zonder hen.
U kunt aan één actie meedoen, of er maandelijks een paar uur aanbesteden. Er zijn diverse mogelijkheden waar juist uw talenten voor nodig zijn.

Acties


Collecte . De jaarlijkse collecte wordt in februari/ maart gehouden, een klein deel van de opbrengst is voor de activiteiten die de werkgroep organiseert.
Vrouwendag. 8 maart Internationale Vrouwendag organiseren wij een activiteit waarbij aandacht gevraagd wordt wereldwijd voor de rechten/rol van de vrouw.
Najaarsmarkt. Tijdens de jaarlijkse Najaarsmarkt in Bodegraven , staan wij met een kraam en vragen aandacht d.m.v. een petitie lijst voor gewetensgevangenen.
Dag van de mensenrechten. 10 december de dag van de Rechten van de Mens doen wij mee met de landelijke schrijfmarathon in het Evertshuis.
Digitale schrijverskring. Maandelijkse versturen van brieven.
Scholenwerk. Contact met de scholen en het aanbieden van Lesmateriaal.
Incidenteel. In een stand staan met Petitie lijsten voor actuele acties.

Geschiedenis


Opgericht op 1 juni 1977 door een groep van 12 Bodegravers. Ze hebben zich bekendgemaakt door middel van brieven aan B&W, aan alle kerkenraden, de bibliotheek en de regionale dagbladen. In 1977 is voor het eerst met een kraam op de Najaarsmarkt gestaan. Dit werd een terugkerende activiteit.

De groep stencilde nieuwsbrieven en maakte zelf posters voor acties. Daarnaast werden gewone zaken geregeld zoals financiën, het opzetten van acties, bekend worden onder een breed publiek en het maandelijks schrijven van brieven ten behoeve van gewetensgevangenen. Ook werden de eerste contacten met enkele scholen gelegd.
Daar we geen financiële ondersteuning vanuit de landelijke Amnesty ontvingen, werd geprobeerd om geld in te zamelen. Dat gebeurde o.a. door het verkopen van Amnesty artikelen zoals kaarsen, kaarten, buttons e.d..
In 2003 werd de Amnesty collecte landelijk ingevoerd en ontvangen wij als werkgroep een bepaald deel van onze opbrengst.
Sinds 2013 wordt de maandelijkse schrijfbrief digitaal verstuurd. De schrijfkring telt op dit moment 62 schrijvers.

JAARVERSLAG 2019

Het jaar 2019 is omgevlogen. In de maand maart de jaarlijkse collecte en Vrouwendag met de film ¨De Dirigent¨.De Novabioscoop was bomvol.  Ook de Najaarsmarkt verliep succesvol. Daarentegen was het schrijfevent ¨Write for Rights¨ in de maand december minder succesvol. De opkomst in de Wereldwinkel als in het Evertshuis viel tegen.

Het goede nieuws is dat de werkgroep is uitgebreid met 2 nieuwe leden: Ellen Weerheim en Edith Vermeij.

In dit verslag wil ik stilstaan bij Lidy Horowitz, een jonge verpleegster die in de zestiger jaren aanwezig was bij een bijeenkomst in Krasnapolsky met de Engelse advocaat Peter Benenson die in 1961 Amnesty International had opgericht. Zij wilde ook in Nederland een afdeling van Amnesty International oprichten. Dit stuitte op onbegrip. Maar zij geloofde erin, zette door en hield zelfs kantoor voor Amnesty International in haar eigen woning. Door gebrek aan middelen duurde het tot 1968 dat Amnesty in Nederland een officiële organisatie werd. Zij was een van de belangrijkste actievoerders, ze streed met name voor politieke gevangenen en voor de rechten van de alleenstaande vrouw. 

Nu telt Amnesty in Nederland 600.000 leden die zich inzetten voor de Rechten van de Mens. Lidy Horowitz stierf in december 2019 op 85-jarige leeftijd. Laat deze vrouw voor ons een inspiratie zijn voor de Rechten van de Mens.

Femmie Boucherie.

 

Voor privacybeleid van Amnesty Nederland klik hier.